Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

 


 

 

"De minima magnus scintilla nascitur ignis"


 


 Hoe lang blijft  Burgemeester Christiaan van der Kamp volhouden dat er niets aan de hand is. Hij gokt op procedures, maar belangrijker is zijn onbehoorlijke en niet integere handelswijze!! Dit wordt het item in 2018.

Belangrijk tweede Burger-raadsinformatiebrief  (zie kopje raad) is uit. 

 

 


 BURGEMEESTER CHRISTIAAN VAN DER KAMP TRAINEERT ALLE LOPENDE PROCEDURES  (DIT WORDT DE VOLGENDE KLACHT) , INMIDDELS LOPEN 2 KLACHTEN TEGEN HEM. HIJ IS HET SPOOR HELEMAAL BIJSTER, ZOLANG DE LEUGEN REGEERT WORDT HET ALLEEN MAAR ERGER EN ERGER,  DAN KUNNEN SANCTIES NIET LANG MEER UITBLIJVEN.

 EN HIJ IS NIET ALLEEN O.A. DE WETHOUDERS KROMWIJK EN VAN DEN HEUVEL DOEN NIET VOOR HEM ONDER. 


 
20.01.2018

Wat verdient onder andere Gerrit Weerheim (SGP) met zijn raadslidmaatschap, en mening hierover van Burgemeester Christiaan van der Kamp

Een raadslid in Bodegraven Reeuwijk verdient in 2018 (overigens ook in 2017) afgerond € 960,=/maand , daarbij komen natuurlijk nog wat onkostenvergoedingen etc. [Meer weten…]

Admin - 15:06:33 | Een opmerking toevoegen

19.01.2018

Het is bijzonder leerzaam om als SGP gemeenteraadslid Gerrit Weerheim nog eens zijn agenda van de afgelopen vier jaar doorbladert, achteraf blijkt dit niet verstandig. Deze blog is nog aangevuld!!!!!!!!!!!!!!!

Maar ja wat schiet je er mee op als je dit als leermoment ziet, en blijkbaar niet beseft dat je in de arena van onze democratie over kennis, kunde en vooral lef moet beschikken. 

Maar als dat zo is wat SGP-er Gerrit Weerheim stelt (in een blog op de site van de SGP), mag je toch op z’n minst verwachten dat hij voorzover hij nog denkt te leren in de politiek, in ieder geval het “handboek Soldaat” erbij neemt, en erop toeziet dat de bijbel en vooral de 10 geboden in de arena worden toegepast. [Meer weten…]

Admin - 16:27:31 | Een opmerking toevoegen

17.01.2018

Wethouder Jan Leendert van den Heuvel SGP-er, fundamentalist, dwaas of toch een gewoon mens, u zegt het maar.

De kern bij de SGP waar alles omdraait staat in het zogenaamde “Program van Beginselen”. [Meer weten…]

Admin - 22:27:20 | Een opmerking toevoegen

Was burgemeester Christiaan van der Kamp nu bevoegd toezeggingen te doen richting Kerkvliet ja dan neen, het antwoord is onverkort ja.

Het antwoord is ondubbelzinnig ja, dat betekent eveneens dat liegen hierover een doodzonde is, immers toezeggingen kun je niet ontkennen. [Meer weten…]

Admin - 12:32:28 | Een opmerking toevoegen

16.01.2018

Christiaan van der Kamp graaft kuilen voor anderen maar valt er telkens zelf in, niet lang meer dan komt hij er niet meer uit!

Het is toch te triest voor woorden dat burgemeester Christiaan van der Kamp zelf vaststelt dat voorafgaande colleges en gemeenteraden Kerkvliet behoorlijk “gepiepeld” hebben. [Meer weten…]

Admin - 14:41:59 | Een opmerking toevoegen

15.01.2018

Ontzuiling binnen de SGP dendert voort met een “goddeloze” wethouder Jan Leendert van den Heuvel aan het roer!

Het grootste gevaar is de homogeniteit van haar achterban. [Meer weten…]

Admin - 20:21:07 | Een opmerking toevoegen

Google liegt nooit, integriteit burgemeester Christiaan van der Kamp en wethouder Jan Leendert van den Heuvel geen discussie meer, ze zijn niet integer bevonden!

Google is duidelijk burgemeester Christiaan van der Kamp maar ook onder andere wethouder Jan Leendert van den Heuvel scoren hoog bij Google als het om integriteitsvraagstukken gaat. 

Punt is wel dat ze er helemaal niet goed vanaf komen, eigenlijk heel slecht. [Meer weten…]

Admin - 11:57:27 | Een opmerking toevoegen

14.01.2018

Burgemeester Christiaan van der Kamp (CDA) heeft moeite met de Nederlandse wet, wat zegt Europa hierover, duidelijker kan niet meer?

Artikel 41 Recht op behoorlijk bestuur(Handvest van de grondrechten van de Europese Unie):

1. [Meer weten…]

Admin - 09:27:14 | Een opmerking toevoegen

Hoe zat het nu weer met de SGP, de SGP-er’s s zelf en hun wethouder Jan Leendert van den Heuvel?

“De veel gehoorde mening dat de politiek toch zijn eigen gang gaat, deelt wethouder Jan Leendert van den Heuvel niet. [Meer weten…]

Admin - 08:46:54 | Een opmerking toevoegen

12.01.2018

Les 1 voor sgp-er en lijsttrekker Jan Leendert van de Heuvel jok niet en verloochen je geloof niet!

Welke politiek staat de SGP provinciaal voor, en welk doel willen ze realiseren en waarom, citaat uit hun verkiezingshandvest:

“Allereerst, omdat wij een politiek voorstaan die genormeerd is. [Meer weten…]

Admin - 18:10:35 | Een opmerking toevoegen.