Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 


Nieuwe details, items, etc

.

Nieuws:

(Hier worden voor zover aan de orde nieuwe items aangekondigd.).


  • MET DE INTEGRITEIT VAN BURGEMEESTER CHRISTIAAN VAN DER KAMP IS HET SLECHT GESTELD, DRUK HIER MAAR EENS OP.
  • Sleutelrol ambtenaar Patrick Steenaarteen verhaal hoe het niet moet,  luister maar eens naar het  "house-made" audiofragment, uitleg volgt binnenkort!!!!! 
  • De Koning wordt  telkens de waarheid onthouden, hoe doe je dat, kijk maar eens op deze pagina. 
  • Vonnis Kort Geding is gepubliceerd, commentaar volgt nog.
  • Klacht tegen de handelswijze klachtenbehandelaar Martien Kromwijk is geëffectueerd, de gemeente neemt de klacht niet in behandeling zonder verdere motivering. Klacht is inmiddels opgestuurd naar de Ombudsman met het verzoek de gemeente alsnog op te dragen de klacht in behandeling te nemen.
  • Nog meer audiofragmenten ( inmiddels 4 stuks) volgen binnenkort wat burgemeester Christiaan van der Kamp allemaal  zoal roept als hij onderweg is, en thuis of op kantoor zich opeens niets meer kan herinneren. En heel belangrijk hoe hij denkt over de raad. Hij vindt het allemaal maar een zooitje.  Nog belangrijker hij liegt consequent tegen de raad en onthoudt hun telkens van cruciale informatie.