Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

Hoe dealt de Nationale Ombudsman met de beginselen van behoorlijk bestuur?Nieuws:

(Binnenkort inzage in diverse lopende klachten)


Hoe functioneert de Nationale Ombudsman bij een klacht, klik op  navolgende schema:Of wordt het de alom bekende prullenbak (lees: archief).
Inmiddels heeft Mevr. Mr. Elleke Meijer, de aangewezen klachtenbehandelaar, die gaat over de klacht tegen burgemeester Christiaan van der Kamp, zelf een klacht aan haar broek, overigens na overleg en op advies   van Mr. Miedema ( de interne klachtenbehandelaar (ruim 20 jaar werkervaring) bij de Ombudsman). Elleke Meijer heeft al ca 6 maanden niks van zich laten horen, en weigert elke inhoudelijke communicatie, en mijdt iedere schriftelijke reactie. Interne protocollen zijn voor haar niet weg gelegd en als mediator richting de overheid zijn er inmiddels ook twijfels in het land.  Wat is nu zo moeilijk als je weet hebt van wat  burgemeester Christiaan van der Kamp allemaal op zijn kerfstok heeft. Dan moet het toch niet zo moeilijk meer zijn. Hierover later meer.


Senior klachtenbehandelaar Mr. Elleke Meijer

 


Mr. Jan Brouwer, sectorhoofd en teamleider van o.a. Mevr. Elleke Meijer,  bemoeit zich inmiddels intensief met het dossier. Dat betekent overigens niet dat er enige voortgang is, sterker nog deze man weigert ook essentiële vragen en verzoeken schriftelijk te beantwoorden, ondanks diverse opeenvolgende verzoeken.  De grote vraag is  of de "grote verdwijntruc in Haarlem e.o." ook in Bodegraven Reeuwijk van toepassing wordt verklaard althans de meeste logische oplossing gaat worden. Hoe doe je dat neem de leugens over, die de overheid zelf , na intern onderzoek van de Nationale Ombudsman, netjes rapporteert. Zoiets hebben we in het dossier al eens eerder gezien en niet bij zomaar een organisatie nl.: Het kabinet van de Koning.


Afdelingshoofd Mr. Jan BrouwerOf de slogan bij de Nationale Ombudsman " Gaat het mis tussen u en de overheid ? Wij staan klaar voor u" nog opgaat, zal gauw genoeg blijken.Het zal toch niet zo zijn dat je de slogan als volgt moet lezen: "Gaat het mis tussen u en de overheid? Wij helpen u nog verder de afgrond in". Maar zo voel ik het wel op dit moment! Het blijft maar voortduren. Een van mijn adviseurs heeft uitvoerig contact gehad met o.a. Jan Brouwer en uitgelegd waar het allemaal aan schort bij  bestuurlijk  Bodegraven Reeuwijk. Jan Brouwer fronste vaak zijn wenkbrauwen en wil kost wat kost een zgn. intakegesprek. Op de vraag of het niet verstandig was eerst het dossier in te zien antwoordde hij onverdroten dat dit vooralsnog niet terzake doet.  Deze stelling is voor mij onbegrijpelijk.


De Nationale Ombudsman geeft wel het goede voorbeeld, of zijn het ook maar loze woorden, lees dit artikel maar eens in de telegraaf, hieronder is de koptekst weergegeven.


Ombudsman heeft halverwege ’regeerperiode’ nog bergen werk te verzetten

Mr. Renier van Zutphen (De Nationale Ombudsman)

’Stroperige overheid is er nog steeds’

Hij zit bijna op de helft van zijn ’regeerperiode’ en in de ruim dertig maanden waarin Reinier van Zutphen als Nationale Ombudsman aan het werk is, heeft hij al veel zaken aangepakt. Maar tevreden is de 58-jarige bestuurder nog lang niet. „De stroperige overheid bestaat nog steeds en nog altijd wachten veel burgers onnodig lang op antwoorden.


In ieder geval kan hij in mijn dossier niet met droge ogen volhouden dat zijn organisatie  wel het goede voorbeeld geeft. Er lopen nu 2 dossiers, geen van deze dossier wordt opgepakt volgens het protocol wat daarvoor staat, sterker nog er gebeurt helemaal niets.