FlatPress My FlatPress blog FlatPress Admin 2017 2017-12-11T15:24:52+00:00 Admin ~/ Minister Ollongren is duidelijk over niet integere bestuurders, die moeten onmiddellijk opstappen. ~/?x=entry:entry171206-203422 2017-12-06T20:34:22+00:00 2017-12-06T20:34:22+00:00

Bij de overheden moeten geen bestuurders zitten die problemen hebben met hun integriteit. [Meer weten…]

Handelswijze van burgemeester Christiaan van der Kamp rondom 2014 verder onder de loep ~/?x=entry:entry171201-062555 2017-12-01T06:25:55+00:00 2017-12-01T06:25:55+00:00

Er komt steeds meer informatie boven water over de handelswijze van burgemeester Christiaan van der Kamp en zijn gemeentesecretaris De Jager rondom de periode 2014. [Meer weten…]

Waarom komt burgemeester Christiaan van der Kamp steeds geïsoleerder te staan ~/?x=entry:entry170913-143314 2017-09-13T14:33:14+00:00 2017-09-13T14:33:14+00:00

Hij creëert zelf een vertrouwenskloof en schept wantrouwen door niet te communiceren behalve via de advocaat van de gemeente. 

De negatieve sentimenten tegen en het in twijfel trekken van de integriteit van intellectuelen, zoals burgemeester Christiaan van der kamp zijn zorgelijke ontwikkelingen, zo betoogt ook prins Constantijn zeer recent. [Meer weten…]

Als burgemeester Christiaan van der Kamp niet normaal doet, mag je als burger daar iets van zeggen of zou dit een taak van de raad zijn. ~/?x=entry:entry170910-095004 2017-09-10T09:50:04+00:00 2017-09-10T09:50:04+00:00

Misbruik van rechten zit niet alleen aan kant van burger. [Meer weten…]

Burgemeester Christiaan van der Kamp is volgens zijn partij het CDA allang geen betrouwbare politicus meer. ~/?x=entry:entry170909-063249 2017-09-09T06:32:49+00:00 2017-09-09T06:32:49+00:00

Citaat politiek en bestuur CDA-website:

Via het CDA worden heel wat mensen geroepen tot taken in het openbaar bestuur. [Meer weten…]