Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 
Tweet
Leuk vinden
Delen


"De minima magnus scintilla nascitur ignis"


 


 


 

 
BURGEMEESTER CHRISTIAAN VAN DER KAMP WEIGERT ELKE COMMUNICATIE (DIT WORDT DE VOLGENDE KLACHT) , HIJ IS HET SPOOR HELEMAAL BIJSTER, ZOLANG DE LEUGEN REGEERT WORDT HET ALLEEN MAAR ERGER EN ERGER,  DAN KUNNEN SANCTIES NIET LANG MEER UITBLIJVEN.

 EN HIJ IS NIET ALLEEN O.A. DE WETHOUDERS KROMWIJK EN VAN DEN HEUVEL DOEN NIET VOOR HEM ONDER. 

2017-09-09

Burgemeester Christiaan van der Kamp is volgens zijn partij het CDA allang geen betrouwbare politicus meer.

Citaat politiek en bestuur CDA-website:

Via het CDA worden heel wat mensen geroepen tot taken in het openbaar bestuur. Dat kan op lokaal, regionaal en nationaal niveau, maar ook op Europese of internationale schaal. Ook spelen veel CDA’ers een rol in allerlei maatschappelijke organisaties, vaak duidelijk herkenbaar als CDA’er, soms ook niet (o.a. burgemeester Christiaan van der Kamp).

Zowel voor de partij als voor de betrokken personen zijn dit uitdagende en eervolle posities met lang niet altijd gemakkelijke en dankbare taken. Het is van het grootste belang om steeds weer betrouwbare, gemotiveerde en competente mensen te vinden die het algemeen belang en het gedachtegoed van de partij waarvoor zij staan op een goede en integere manier belichamen. Integriteit is lang niet altijd alleen een kwestie van het zich houden aan de betrokken codes. Integriteit is vooral ook een grondhouding. Een basishouding van waaruit het zich houden aan codes een vanzelfsprekendheid is. Een grondhouding die functioneert als een kompas, waarop men ook zonder codes een goede koers zal varen.

Zoals al in meerdere blogs gememoreerd, is de gemeente Bodegraven-Reeuwijk langzaam een cultuur ontstaan die weinig met de grondhouding van o.a. het CDA van doen heeft. Dit houdt niet op bij het CDA alleen, partijen als de SGP, Christen Unie, VVD en PvdA in Bodegraven Reeuwijk doen gewoon mee aan deze cultuur.

Niemand controleert hun, als u wat dieper op de materie ingaat, en je gebruikt de zoekfuncties op de diverse websites, zult u ontdekken dat woordjes als integriteit, waarde en normen, behoorlijk bestuur vaak nauwelijks format oplevert. De achtergrond hiervan is dat politici liever niet liegen, dus anders gezegd altijd meer neigen naar liegen en “machtsmisbruik”, daarover later meer.

Je zou denken dat het college van B&W zoals burgemeester Christiaan van der Kamp, wethouder Jan Leendert van den Heuvel en wethouder Martien Kromwijk langzaam hun grondhouding zouden veranderen, niets is minder waar, het wordt met de dag erger. Ze zijn alleen maar met zich zelf bezig over de rug van hun eigen inwoners.

Admin - 06:32:49 | Een opmerking toevoegen.