Hoe een burgemeester Mr. C. van der Kamp , wethouders, ambtenaren en                 zelfs raadsleden het niet zo nauw nemen  met integriteit, verantwoordelijkheid, belangenafweging, transparantie en communicatie               richting raad en burgers in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 

De klachtenprocedure (Ombudsman is nu aan zet)
De klacht tegen de burgemeester
  

Het onderzoek m.b.t. de klacht tegen burgemeester C. van der Kamp is afgerond op 23 augustus 2016  en uiteindelijk  die datum verstuurd. De beoordeling van de klacht door loco-burgemeester Drs. M. Kromwijk kunt lezen in het rapport van bevindingen. Het uiteindelijke oordeel van de klachtenbehandelaar is dat vastgesteld moet worden dat beklaagde (de burgemeester) niet kan worden verweten in verzuim te zijn geweest.
 Antwoord van de burgemeester: Burgemeester heeft deze conclusie overgenomen.
 Nu draait alles om wat de burgemeester nu wel en niet heeft gezegd op 12 mei 2014, hij ontkent dat hij toezeggingen heeft gedaan, en de raad niet heeft misleid en hun ordentelijk over dit dossier  heeft geïnformeerd uit vrije wil. 
De klachtenbehandelaar stelt dat het bewuste bandje (geluidsopname d.d. 12 mei 2014)  als een klacht moet worden beschouwd die ouder is dan een jaar. Dat is de reden dat hij het bandje uitsluit. In de wet staat dat een klacht niet ouder dan een jaar mag zijn. Bewijs mag wel ouder zijn dan een jaar, en dit bewijs staat nu net op dat bandje. (klein foutje van de klachtenbehandelaar met grote gevolgen.)
Gelukkig heb ik een bandopname in de kluis liggen van genoemd gesprek op 12 mei 2014 (ca 2 uur), die ik ook de klachtenbehandelaar loco-burgemeester Drs. M. Kromwijk heb aangeboden om af te luisteren. Dit heeft hij dus geweigerd, overigens is deze opname door mij ingelast en herhaald in de klachtenprocedure. ( zie bijlage aanvulling/nota klacht hoorzitting 27 juli 2016 op de gemeente) Dat is dan heel jammer voor hem, anders had hij anders moeten hebben geoordeeld. 
Dus hij krijgt een klacht aan zijn broek. Hij is ook nog per mail d.d. 23 augustus 2016 gewaarschuwd.Burgemeester Mr. C. van der Kamp begeeft zich steeds verder op glad ijs. 
Maar ook zonder bandje kan vrij eenvoudig worden aangetoond dat de burgemeester de waarheid verdraaid, staat allemaal op schrift en is bekend bij iedereen (college, griffier,raadsleden en natuurlijk klachtenbehandelaar Drs. M. Kromwijk) 
Daarnaast heeft VVD-er Gerrit van Eijk (prominent raadslid) hierover uitvoerig verklaart, hij is een van de vele getuige. (Mocht hij zich niets meer herinneren, helpen we hem graag daarbij.)
  Wordt nog vervolgd, adviseurs bereiden een klacht voor, omdat ze uitermate verbolgen zijn over de handelswijze van de "onafhankelijke" klachtenbehandelaar Drs. M. Kromwijk. De klachtenbeoordeling c.q. onderliggende argumentatie  kunt u hieronder lezen. U kunt zelf vaststellen dat o.a. essentiële bijlages ontbreken, etc.. Twijfelt u nog als lezer, dan lees navolgend verhaal maar eens.
  Aan de raad wil ik meegeven dat ze hun mailverkeer nog even checken. Dan hoef ik niets meer te bewijzen.
  Bijlagen:

 

 

 

 

 

De klacht c.q. afhandeling van de klacht is inmiddels voorgelegd aan de Ombudsman ter beoordeling. 
U kunt hierna lezen, waarom iets gebeurt bij de gemeente zoals het gebeurt. Er zijn mensen die hier telkens toch hun voordeel halen, maar er zijn er ook genoeg die telkens het haasje zijn. Waarbij o.a.willekeur aan de orde van dag is.